Prywatny Gabinet Psychologiczny w Lubinie

mgr Małgorzata Iwanowska

Psycholog Małgorzata Iwanowska – kim jest i czym się zajmuje?

Psycholog to osoba, która zajmuje się badaniem i leczeniem ludzkiego umysłu i zachowania. Psycholog pomaga ludziom rozwiązywać różne problemy życiowe, radzić sobie z trudnymi emocjami, poprawiać swoje relacje z innymi, rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a także osiągać swoje cele i marzenia.

Psycholog Małgorzata Iwanowska jest wykwalifikowanym i doświadczonym psychologiem, który prowadzi prywatny gabinet psychologiczny w Lubinie. Mgr Iwanowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Posiada również liczne certyfikaty i szkolenia z zakresu różnych metod i technik psychologicznych.

Psycholog Małgorzata Iwanowska zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferuje szeroki zakres usług psychologicznych, takich jak:

– poradnictwo psychologiczne – krótkoterminowa forma pomocy polegająca na udzieleniu informacji, wskazówek lub opinii na temat konkretnego problemu lub sytuacji życiowej;

– pomoc psychologiczna – długoterminowa forma pomocy polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem w celu rozwiązywania głębszych lub bardziej skomplikowanych problemów lub zaburzeń psychicznych;

– pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży – specjalistyczna forma pomocy dostosowana do wieku i potrzeb najmłodszych klientów;

– trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – forma edukacji i wsparcia dla rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko i jego potrzeby, nauczyć się skutecznych metod komunikacji i rozwiązywania konfliktów, zwiększyć swoją asertywność i pewność siebie w roli rodzica;

– diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania – forma pomocy dla osób cierpiących na anoreksję, bulimię lub kompulsywne objadanie się;

– diagnoza i terapia zaburzeń lękowych – forma pomocy dla osób cierpiących na fobie, nerwicę, napady paniki lub lęk przed społecznymi sytuacjami;

– diagnoza i terapia depresji – forma pomocy dla osób cierpiących na obniżony nastrój, brak motywacji, poczucie beznadziejności lub myśli samobójcze;

– diagnoza i terapia uzależnień – forma pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu lub innych substancji lub zachowań;

– diagnoza i terapia traumy – forma pomocy dla osób doświadczających skutków traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc, wypadek, śmierć bliskiej osoby;

– diagnoza i terapia zaburzeń osobowości – forma pomocy dla osób mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi oraz w regulowaniu swoich emocji;

– diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych – forma pomocy dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce, komunikacji lub zachowaniu z powodu zaburzeń takich jak autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dysortografia;

– diagnoza i terapia nadpobudliwości psychoruchowej – forma pomocy dla dzieci i młodzieży mających problemy z koncentracją, nadmierną aktywnością lub impulsywnością;

– diagnoza i terapia nieśmiałości i niskiej samooceny – forma pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, wyrażaniu swoich opinii lub potrzeb, akceptowaniu siebie i swojego wyglądu.

Psycholog Małgorzata Iwanowska w swojej pracy stosuje indywidualne podejście do każdego klienta i dopasowuje metody pracy do jego potrzeb i celów. W zależności od problemu lub zaburzenia, psycholog może stosować różne techniki i narzędzia psychologiczne, takie jak:

– rozmowa terapeutyczna – podstawowa forma komunikacji między psychologiem a klientem, która polega na zadawaniu pytań, słuchaniu, interpretowaniu, podsumowaniu, dawaniu informacji zwrotnej, wspieraniu i motywowaniu klienta;

– terapia poznawczo-behawioralna – forma terapii skoncentrowana na zmianie negatywnych myśli, uczuć i zachowań klienta poprzez identyfikację i korygowanie błędnych przekonań, uczenie się nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, eksponowanie się na sytuacje lękowe lub trudne;

– terapia humanistyczna – forma terapii skoncentrowana na rozwoju osobistym i duchowym klienta poprzez akceptację, empatię, szacunek, autentyczność i zaufanie ze strony psychologa;

– terapia systemowa – forma terapii skoncentrowana na relacjach między członkami rodziny lub innymi systemami społecznymi, w których funkcjonuje klient, poprzez analizę wzorców komunikacji i interakcji, rozwiązywanie konfliktów, budowanie współpracy i wsparcia;

– terapia ericksonowska – forma terapii skoncentrowana na wykorzystaniu naturalnych zasobów i możliwości klienta poprzez stosowanie sugestii, metafor, opowieści i hipnozy;

– terapia Gestalt – forma terapii skoncentrowana na świadomości i odpowiedzialności klienta za swoje życie poprzez uświadomienie sobie swoich potrzeb, uczuć i zachowań oraz ich wyrażanie w tu i teraz;

– terapia artystyczna – forma terapii wykorzystująca różne formy ekspresji artystycznej, takie jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, muzyka, taniec czy teatr jako sposób komunikacji między psychologiem a klientem oraz jako sposób wyrażania i rozumienia siebie;

– trening relaksacyjny – forma pomocy polegająca na uczeniu się technik relaksacyjnych, takich jak: oddychanie przeponowe, progresywna relaksacja mięśniowa, autogenny trening czy medytacja jako sposób radzenia sobie ze stresem i napięciem.

Psycholog Małgorzata Iwanowska zapewnia swoim klientom pełną dyskrecję i komfort. Gabinet psychologiczny jest przytulny i ciepły, a atmosfera jest życzliwa i bezpieczna. Psycholog dba o to, aby każdy klient czuł się swobodnie i zaufał jej jako profesjonalnemu specjaliście.

Jeśli chcesz umówić się na diagnozę lub terapię u psychologa Małgorzaty Iwanowskiej w Lubinie, skontaktuj się z gabinetem. Znajdziesz go pod adresem: ul. Bema 9b/1, 59-300 Lubin, telefon: 603-385-658, e-mail: kontakt@iwanowska.lubin.pl 

Zapraszamy!