Prywatny Gabinet Psychologiczny w Lubinie

mgr Małgorzata Iwanowska

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży w Lubinie

Dzieci i młodzież to grupa wiekowa, która często potrzebuje pomocy psychologicznej. W okresie rozwoju mogą pojawiać się różne trudności, problemy lub zaburzenia, które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie, szkole lub społeczeństwie. Niektóre z nich to:

– zaburzenia emocjonalne, takie jak: lęki, fobie, depresja, nerwica, zaburzenia nastroju;

– zaburzenia behawioralne, takie jak: nadpobudliwość, agresja, nieposłuszeństwo, kradzieże, ucieczki z domu;

– zaburzenia odżywiania, takie jak: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się;

– zaburzenia rozwojowe, takie jak: autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dysortografia;

– problemy wychowawcze, takie jak: brak autorytetu rodziców, konflikty rodzinne, rozwód rodziców;

– problemy szkolne lub rówieśnicze, takie jak: niepowodzenia szkolne, trudności w nauce, brak motywacji do nauki, mobbing, izolacja społeczna.

Jeśli zauważasz u swojego dziecka lub nastolatka jakiekolwiek objawy lub zachowania wskazujące na powyższe problemy lub zaburzenia, nie zwlekaj z poszukiwaniem pomocy psychologicznej. Im wcześniej zdiagnozujesz i zaczniesz leczyć problem, tym większa szansa na skuteczną terapię i poprawę stanu psychicznego dziecka.

Jeśli szukasz diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w Lubinie, zapraszamy do prywatnego gabinetu prowadzonego przez mgr Małgorzatę Iwanowską. Mgr Iwanowska jest wykwalifikowanym psychologiem dziecięcym i młodzieżowym, który oferuje profesjonalną diagnozę i terapię dla dzieci i młodzieży w różnym wieku i z różnymi problemami. W swojej pracy stosuje indywidualne podejście do każdego klienta i dopasowuje metody pracy do jego potrzeb i celów.

W gabinetu mgr Małgorzaty Iwanowskiej możesz skorzystać z następujących form diagnozy i terapii dzieci i młodzieży:

– Diagnoza psychologiczna – to proces oceny funkcjonowania psychicznego dziecka lub młodzieży na podstawie różnych źródeł informacji: obserwacji zachowania, rozmowy z dzieckiem i rodzicami, testów psychologicznych. Diagnoza psychologiczna ma na celu ustalenie przyczyn problemu lub zaburzenia oraz określenie jego nasilenia i wpływu na życie dziecka. Diagnoza psychologiczna jest podstawą do zaplanowania odpowiedniej terapii lub innych form pomocy.

– Terapia indywidualna – to forma pomocy polegająca na regularnych spotkaniach dziecka lub młodzieży z psychologiem w celu rozwiązywania problemu lub zaburzenia. Terapia indywidualna może mieć różny charakter i czas trwania w zależności od rodzaju problemu lub zaburzenia oraz wieku dziecka. Terapia indywidualna ma na celu pomóc dziecku zmienić swoje myśli, uczucia i zachowania, które utrudniają mu funkcjonowanie i czerpanie satysfakcji z życia.

– Terapia grupowa – to forma pomocy polegająca na spotkaniach kilku dzieci lub młodzieży z podobnym problemem lub zaburzeniem pod opieką psychologa. Terapia grupowa może być stosowana jako uzupełnienie lub alternatywa dla terapii indywidualnej. Terapia grupowa ma na celu pomóc dzieciom lub młodzieży nawiązać i utrzymać pozytywne relacje z rówieśnikami, wymienić się doświadczeniami i opiniami, nauczyć się współpracy i rozwiązywania konfliktów, wzmacniać poczucie własnej wartości i kompetencji.

– Terapia rodzinna – to forma pomocy polegająca na spotkaniach całej rodziny lub jej części z psychologiem w celu poprawy jakości relacji rodzinnych i rozwiązania problemów lub zaburzeń dotyczących dziecka lub młodzieży. Terapia rodzinna może być stosowana jako uzupełnienie lub alternatywa dla terapii indywidualnej lub grupowej. Terapia rodzinna ma na celu pomóc rodzinie lepiej się komunikować, rozumieć i akceptować siebie nawzajem, budować pozytywny klimat i atmosferę w rodzinie, wspierać rozwój osobisty i społeczny dziecka lub młodzieży.

Jeśli chcesz umówić się na diagnozę lub terapię dziecka lub młodzieży w Lubinie, skontaktuj się z gabinetem mgr Małgorzaty Iwanowskiej. Znajdziesz go pod adresem: ul. Bema 9b/1, 59-300 Lubin, telefon: 603-385-658, e-mail: kontakt@iwanowska.lubin.pl 

Zapraszamy!