Prywatny Gabinet Psychologiczny w Lubinie

mgr Małgorzata Iwanowska

Badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym w Lubinie

Zabieg bariatryczny to skuteczna metoda leczenia otyłości, która polega na chirurgicznym zmniejszeniu żołądka lub wyłączeniu części przewodu pokarmowego z trawienia. Zabieg ten pozwala na znaczną redukcję masy ciała i poprawę stanu zdrowia osób z otyłością olbrzymią lub otyłością powikłaną chorobami metabolicznymi. Jednak aby poddać się zabiegowi bariatrycznemu, trzeba spełnić szereg kryteriów i przejść odpowiednie badania diagnostyczne, w tym również badania psychologiczne. W tym artykule dowiesz się, dlaczego badania psychologiczne są ważne przed zabiegiem bariatrycznym i gdzie możesz je wykonać w Lubinie.

Dlaczego potrzebne są badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym?

Badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym mają kilka celów¹:

– wykluczenie przeciwwskazań psychologicznych do operacji, takich jak: ciężkie zaburzenia psychiczne (np. psychozy, depresja, uzależnienia), nieadekwatne motywacje do operacji (np. chęć zaimponowania komuś, nadzieja na rozwiązanie wszystkich problemów życiowych), niska świadomość ryzyka i konsekwencji operacji;

– ocena gotowości pacjenta do podjęcia leczenia bariatrycznego, czyli: jego poziomu wiedzy na temat operacji i jej skutków, jego umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, jego zdolności do wprowadzenia zmian w stylu życia i nawykach żywieniowych;

– przygotowanie pacjenta do operacji i jej następstw, czyli: uświadomienie mu korzyści i trudności związanych z leczeniem bariatrycznym, wsparcie w podejmowaniu decyzji o operacji, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów rodzinnych lub społecznych związanych z operacją, pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i akceptacji swojego ciała.

Badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym są więc nie tylko formalnym wymogiem, ale także ważnym elementem przygotowania pacjenta do dużej zmiany w jego życiu. Zabieg bariatryczny nie jest bowiem magicznym rozwiązaniem problemu otyłości, ale wymaga od pacjenta zaangażowania, dyscypliny i współpracy z zespołem lekarzy i specjalistów.

Jak przebiegają badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym?

Badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym składają się zazwyczaj z dwóch etapów: testów psychologicznych i rozmowy z psychologiem²³⁴.

Testy psychologiczne służą do oceny różnych aspektów funkcjonowania psychicznego pacjenta, takich jak: inteligencja, osobowość, nastroje, lęki, motywacje, postawy wobec jedzenia i ciała, zachowania zdrowotne. Testy te mogą być w formie papierowej lub komputerowej i trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Rozmowa z psychologiem ma na celu zweryfikować wyniki testów, a także poznać historię życia pacjenta, jego problemy i oczekiwania związane z operacją, jego gotowość do zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej, jego sposób radzenia sobie ze stresem i emocjami, jego relacje z rodziną i otoczeniem. Rozmowa ta trwa zwykle od 30 do 60 minut i ma charakter poufny i życzliwy.

Po zakończeniu badań psychologicznych psycholog wystawia orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do operacji bariatrycznej. Orzeczenie to jest ważne przez 3 miesiące i należy je dołączyć do wniosku o wydanie zgody na operację.

Gdzie wykonać badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym w Lubinie?

Jednym z gabinetów psychologicznych w Lubinie, który oferuje badania psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym, jest prywatny gabinet prowadzony przez mgr Małgorzatę Iwanowską. Mgr Iwanowska jest doświadczonym psychologiem, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych przed zabiegiem bariatrycznym. W swojej pracy stosuje sprawdzone i wiarygodne metody diagnostyczne, a także zapewnia pełną dyskrecję i komfort klientom.

Jeśli chcesz umówić się na badanie psychologiczne przed zabiegiem bariatrycznym w Lubinie, skontaktuj się z gabinetem mgr Małgorzaty Iwanowskiej. Znajdziesz go pod adresem: ul. Bema 9b/1, 59-300 Lubin, telefon: 607-385-658, e-mail: kontakt@iwanowska.lubin.pl. Zapraszamy!

(1) Operacja bariatryczna: co trzeba załatwić przed operacją. https://bing.com/search?q=badania+psychologiczne+przygotowanie+zabieg+bariatryczny.

(2) Przygotowanie psychologiczne i dietetyczne do operacji bariatrycznej …. https://www.centrum-psychodietetyki.pl/przygotowanie-psychologiczne-i-dietetyczne-do-operacji-bariatrycznej/.

(3) Operacja bariatryczna: co trzeba załatwić przed operacją. https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/operacja-bariatryczna-co-trzeba-zalatwic-przed-operacja-zmniejszenia-zoladka-aa-Sook-eG2M-K2B1.html.

(4) Operacja bariatryczna – zaświadczenie od psychologa/psychiatry | już dziś. https://psychomedic.pl/operacja-bariatryczna-zaswiadczenie/.